Statut – Rozdział V

Struktura Stowarzyszenia

§ 21

  1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Wspólnota Apostołów Bożego Miłosierdzia, którą tworzy najmniej 10 członków.
  2. Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia organizowane są w parafiach na prośbę miejscowego proboszcza i za zgodą biskupa diecezjalnego.
  3. Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia pozostają pod bezpośrednią opieką kapłanów i podlegają Zarządowi Stowarzyszenia.
  4. Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia prowadzą działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia.
  5. W spotkaniach formacyjnych i modlitewnych Wspólnot Apostołów Bożego Miłosierdzia mogą brać udział także wolontariusze.