Statut – Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” i zwane jest w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2 Stowarzyszenie wyrasta z charyzmatu św. Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Może łączyć kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną nieść światu orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

§ 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

§ 4 Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Krakowska oraz te diecezje w Polsce i poza granicami kraju, w których za zgodą biskupów diecezjalnych są oficjalnie erygowane Wspólnoty “Faustinum”.

§ 5 Stowarzyszenie działa na mocy dekretu erekcyjnego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, posiada kościelną osobowość prawną.

§ 6 Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawują ojcowie Towarzystwa Jezusowego.

§ 7

  1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”.
  2. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, odznakę członkowską oraz wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.