Słowo o. Marka Wójtowicza SJ

o. Marek Wójtowicz SJ

b

Nagranie pochodzi z V Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”,
które miało miejsce w Krakowie-Łagiewnikach, 17 czerwca 2017 r.