Słowo m. Petry Kowalczyk ZMBM

m. Petra Kowalczyk ZMBM

b

Nagranie pochodzi z V Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”,
które miało miejsce w Krakowie-Łagiewnikach, 17 czerwca 2017 r.