Siódmy dzień z Duchem Świętym

W ciągu dnia rozważę następujący fragment z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:

Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej (Dz. 552). Staram się, aby wśród dnia być wierną Duchowi Świętemu i czynić zadość Jego wymaganiom. Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos… (Dz. 1828). 

Duchu Święty, przyjdź w darze cichości i wewnętrznego skupienia, abym wiernie szedł za Twoimi natchnieniami i z miłością wypełniał wolę Bożą w swoim życiu.