Rozpoczęcie Adwentu

Przeżywam chwile z Matką Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem czekam na przyjście Pana. Pragnienia moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie ludy poznały Pana, pragnę przygotować wszystkie narody na przyjęcie Słowa Wcielonego. O Jezu, spraw niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością, bo bardzo jest schorzała ludzkość, a więc więcej niż kiedykolwiek potrzebuje litości Twojej. Tyś morzem niezgłębionym miłosierdzia ku nam grzesznym, a im większa nędza nasza, tym większe mamy prawo do miłosierdzia Twojego. Tyś źródłem uszczęśliwiającym wszystkie stworzenia przez nieskończone miłosierdzie Twoje (Dz.793).

Wpatrzeni w przykład św. Faustyny i zasłuchani w jej słowa, rozpocznijmy adwentowe oczekiwanie. Wypraszajmy potrzebne łaski dla naszych rodzin, przyjaciół i osób nam bliskich, prosząc, by dobrze przeżyli ten czas i otworzyli serca na narodziny Zbawiciela. Pamiętajmy również o tych, którzy zagubili się i są daleko, by dotknięci Bożym miłosierdziem, doświadczyli prawdziwego szczęścia ze spotkania z Emanuelem.