Rekolekcje wielkopostne 2020 – informacje

Jezu, Eucharystio, życie mej duszy  a

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
27-29 marca 2020

 

 • Rekolekcje odbywają się w atmosferze ciszy i modlitwy, by umożliwić uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym.
 • Rekolekcje rozpoczynają się w piątek modlitwą w Godzinie Miłosierdzia o godz.15.00, a kończą obiadem w niedzielę. Pełne milczenie zachowujemy od piątku wieczorem do niedzieli przed południem. W tym czasie nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 • Prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny oraz notatnik.
 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl
  oraz w sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3, w dniach od poniedziałku do soboty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (tel.: 12 269 48 55;
  509 655 184).
 • Każdy uczestnik proszony jest o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopiskiem „Rekolekcje”. Nieuiszczenie przedpłaty w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału oraz przyjęcie na to miejsce innej osoby. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału. W razie trudności z uiszczeniem opłaty za rekolekcje prosimy o kontakt z sekretariatem.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Przy zgłoszeniu należy poinformować o charakterze uczestnictwa. Istnieje możliwość udziału z zakwaterowaniem i posiłkami lub jako osoba dochodząca.
 • Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na czas rozpoczęcia spotkania, prosimy o wcześniejsze poinformowanie sekretariatu.
 • W przypadku, gdyby zaszła konieczność rezygnacji z udziału w rekolekcjach, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu, aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby.

 

Zobacz: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych