Rekolekcje wielkopostne 2019

„Odkupieni drogocenną krwią Twoją, Jezu!”
Rozważając Mękę Jezusa ze św. Faustyną


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

5-7 kwietnia 2019
(Zapisy na listę rezerwową)

Męka Chrystusa pokazuje sprawiedliwość „na miarę Boga”, głęboko inną od sprawiedliwości ludzkiej. Objawia „nadmiar” sprawiedliwości, bo grzechy ludzi zostają „wyrównane” ofiarą Boga-Człowieka. Bóg „czyni nas wewnętrznie sprawiedliwymi mocą swojego miłosierdzia” (KKK 1992). Krew Sprawiedliwego, którą grzesząc przelewamy, obmywa „nas i dzieci nasze”, usprawiedliwia nas, jeśli tylko na to pozwolimy. 

Rozważanie Męki Pańskiej wg św. Mateusza Ewangelisty będzie okazją, by otworzyć się na tę „większą” sprawiedliwość, a także by wypraszać Boże miłosierdzie dla siebie i dla całego świata. Chcemy modlić się wraz ze św. Siostrą Faustyną: „Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym. O Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją najświętszą” (Dz. 1089, 72). 

Prowadzący: ks. Piotr Szyrszeń SDS i Siostry ZMBM