Rekolekcje wakacyjne 2019 — informacje

Byłem twoim Mistrzem, jestem i będę”
Podążać śladem Jezusa Miłosiernego

Dom rekolekcyjny ZMBM w Derdach k. Warszawy
9–13 lipca 2019

 • Rekolekcje odbywają się w atmosferze ciszy i modlitwy, by umożliwić uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie Słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym. 
 • Rekolekcje rozpoczynają się we wtorek modlitwą w Godzinie Miłosierdzia o godz.15.00, a kończą obiadem w sobotę. Pełne milczenie zachowujemy od wtorku wieczorem do soboty przed południem. W tym czasie nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 • Prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, „Dzienniczek” Św. Siostry Faustyny oraz notatnik. 
 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego
  na www.faustinum.pl oraz w sekretariacie Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3,
  w dniach od poniedziałku do soboty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00
  (tel.: 12 269 48 55; 509 655 184).
 • Każdy uczestnik proszony jest o uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopiskiem „Rekolekcje”. Nieuiszczenie przedpłaty w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału oraz przyjęcie na to miejsce innej osoby. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału. W razie trudności z uiszczeniem opłaty za rekolekcje prosimy o kontakt z sekretariatem.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • W przypadku, gdyby zaszła konieczność rezygnacji z udziału w rekolekcjach, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu, aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby. 
 • Rekolekcje odbywają się w malowniczych Derdach koło Warszawy. Do dyspozycji rekolektantów jest piękny i duży park z Drogą Krzyżową i miejscem na spacery. Zapraszamy do obejrzenia galerii. 

Dom rekolekcyjny w Derdach

Jak dojechać?

Z Dworca Warszawa Zachodnia D.A.
jedziemy autobusem w kierunku Grójca
wysiadamy na przystanku Łazy
i idziemy ulicą Łączności do klasztoru
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Mapa