Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu dla kapłanów XI 2019

Kapłani – świadkowie miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
18–22 listopada 2019

„Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym – pisała Siostra Faustyna – używajcie najsilniejszych wyrazów o Jego miłosierdziu, bo wszystko jest bardzo słabym wyrazem wobec tego, jakim jest miłosiernym”. W czasie rekolekcji kapłani na pogłębionej modlitwie Słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny będą zaproszeni do odkrywania na nowo swojej tożsamości bycia szczególnymi świadkami Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się w pełnym milczeniu.

Prowadzący: ks. Stanisław Witkowski MS