Rekolekcje Lectio Divina 2021

Miłosierdzie ukryte w gestach Jezusa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
4-8 stycznia 2021
(odwołane)

Gesty Pana Jezusa kryją w sobie pokłady wrażliwości Jego Serca. Rekolekcje w rytmie Lectio Divina są propozycją odkrycia, poznania, przyjęcia gestów Pana Jezusa i miłosierdzia, które jest w nich obecne. To miłosierdzie przywraca siły, stwarza na nowo i ocala. Rekolekcje będą głoszone w oparciu o fragmenty Ewangelii św. Jana. Odbędą się one w pełnym milczeniu na pogłębionej modlitwie słowem Bożym. Uczestnicy będę także zaproszeni do refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

Prowadzący: 
ks. Kazimierz Stasiak SAC – pallotyn, rekolekcjonista, kierownik duchowy.