Rekolekcje dla małżeństw 2021 – informacje szczegółowe

Budować relacje w małżeństwie

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
27-29 sierpnia 2021

 • W czasie rekolekcji uczestnicy będą zaproszeni do wspólnej modlitwy, a także zgłębiania tematu budowania relacji w małżeństwie, które wsparte będą elementami pracy warsztatowej. Uczestnicy będą mogli także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym.
 • Rekolekcje rozpoczynają się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia o godz.15.00, a kończą obiadem w ostatni dzień. 
 • Prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny oraz notatnik. 
 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl
  oraz w sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3, w dniach od poniedziałku do soboty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (tel.: 509 655 184).
 • Na rekolekcje można przyjechać z dziećmi. W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć ile dzieci przyjedzie oraz podać ich wiek. Dla dzieci będą organizowane osobne zajęcia.
 • Każde małżeństwo proszone jest o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopiskiem „Rekolekcje”. Nieuiszczenie przedpłaty w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału oraz przyjęcie na to miejsce innej osoby. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału, natomiast będzie zwracana w przypadku odwołania rekolekcji ze strony organizatorów, jeśli będzie taka konieczność z powodu pandemii. W razie trudności z uiszczeniem opłaty za rekolekcje prosimy o kontakt z sekretariatem.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • Przy zgłoszeniu należy poinformować o charakterze uczestnictwa. Istnieje możliwość udziału z zakwaterowaniem i posiłkami lub jako osoba dochodząca.
 • Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na czas rozpoczęcia spotkania, prosimy o wcześniejsze poinformowanie sekretariatu. 
 • W przypadku, gdyby zaszła konieczność rezygnacji z udziału w rekolekcjach, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu, aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby. 

Ważne informacje związane z trwającą epidemią:

 • Ze względu na trwającą epidemię rekolekcje odbywają się wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, dlatego uczestniczy zobowiązują się do ich stosowania. Należy zaopatrzyć się w maski ochronne.
 • Na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe (bez objawów infekcji). Organizatorzy mają prawo w trakcie rekolekcji mierzyć temperaturę, a w razie choroby odesłać do domu.
 • Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 1-osobowych z wyjątkiem małżeństw oraz osób pochodzących z jednej rodziny, gospodarstwa, przebywających na co dzień razem.
 • Przed wejściem do wspólnych pomieszczeń uczestnicy są zobowiązani założyć maskę i zdezynfekować dłonie.