Rekolekcje dla kapłanów 2021

Rekolekcje o Bożym i ludzkim miłosierdziu

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15-18 listopada 2021

W czasie rekolekcji, które odbędą się w milczeniu, na pogłębionej modlitwie słowem Bożym uczestnicy będą zaproszeni do odkrywania piękna Bożego i ludzkiego miłosierdzia, a także do utwierdzania się we własnej tożsamości jako świadka Bożego miłosierdzia posłanego, by je z mocą głosić i w ten sposób doświadczać obietnicy Jezusa zawartej w „Dzienniczku” św. S. Faustyny: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (nr 1521).

Prowadzący:
ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak – kapłan diecezji krakowskiej, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, kierownik duchowy i rekolekcjonista.