Rana wypełniona Bogiem cz.5

Lekcja 5 – Bezcenna wartość

Gdy odkryjemy nasze cierpienia przed Bogiem, On z pewnością udzieli nam odpowiedzi bardzo osobistej. I nie zawsze będzie to słowo, które usłyszymy naszym fizycznym słuchem. Pan Bóg przemówi do naszego serca i poruszy je w sposób właściwy tylko Jemu. Opatrywanie naszej rany Jego miłosierdziem  będzie miało coś z bolesnego odkażania, ale i łagodnego zalania rany oliwą.

Jezus, wysłuchawszy modlitwy człowieka przygniecionego cierpieniem, wskazuje na jego wartość: Nie żyjesz dla siebie, ale dla dusz. Z cierpień twoich będą korzystać inne dusze. Przeciągłe cierpienie twoje da im światło i siłę do zgadzania się z wolą Moją (Dz. 67). Tłumaczy, że nie ma w naszym życiu cierpienia, które nie mogłoby być wykorzystane – nawet, jeśli jest małe i pozornie nic nie znaczące: Córko Moja, rozważaj często cierpienia Moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla Mnie. Najwięcej Mi się podobasz, kiedy rozważasz Moją bolesną mękę; łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim majestatem (Dz. 1512).

Siostra Faustyna miała tę łaskę, że czasami od razu Pan Bóg dawał jej poznać, który człowiek otrzymuje łaskę dzięki przyjętemu przez nią cierpieniu. Gdy pewnego dnia ujrzała kielich wypełniony hostiami usłyszała głos: Te hostie przyjęły dusze nawrócone modlitwą i cierpieniem twoim (Dz. 709).  My również ufamy, że z naszego  cierpienia korzystają ludzie, których nie znamy. To są wydarzenia, które – jak Bóg pozwoli – zostaną nam objawione w Niebie. Wtedy dowiemy się, ile osób się nawróciło z tego powodu, że mimo alkoholizmu współmałżonka trwaliśmy wiernie w związku. Dowiemy się, ilu osobom nasze cierpienie utorowało drogę do sakramentu pojednania. I może też wtedy otworzą nam się oczy i zrozumiemy słowa zapisane przez Świętą w „Dzienniczku”, że Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii Świętej, a drugiej – to jest cierpienia (Dz. 1804).