Przez różaniec “stawać się uczniami Maryi?”

Różaniec? Ile razy braliśmy go już do ręki? A może odkładaliśmy go na półkę myśląc, że to nie dla nas? Posłuchajmy tych, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem …

Zachęcam do odmawiania różańca osobiście, w rodzinie i we wspólnotach, by stawać się w ten sposób uczniami Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary (Benedykt XVI).

Różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki (św. Jose Maria Escriva).

Chciałbym zaprosić wszystkich z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. To Ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak jak Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz (św. Ojciec Pio).

Rozważając tajemnice chwalebne Różańca świętego, z ufnością prośmy dobrego Boga o liczne i trwałe owoce Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Tydzień 4: Tajem­nice chwalebne
Inten­cja: Aby kończący się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia przyniósł Kościołowi liczne i trwałe owoce.