Prośba o modlitwę za rekolekcje kapłanów

W dniach od 27 do 31 stycznia w naszym Stowarzyszeniu „Faustinum” odbywają się rekolekcje o Miłosierdziu Bożym dla kapłanów, które prowadzi ks. Krzysztof Wons SDS na temat „Piotr i Judasz. Dwie historie i Boże Miłosierdzie”. W czasie rekolekcji w atmosferze ciszy i pustyni uczestnicy trwają na modlitwie słowem Bożym korzystając także z duchowego doświadczenia św. Siostry Faustyny. Konferencje dotyczące godności i roli kapłana w głoszeniu orędzia miłosierdzia wygłosi s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. W rekolekcjach uczestniczy 20 kapłanów z różnych stron Polski. Prosimy o modlitwę za prowadzących, kierowników duchowych oraz uczestników.