Praktyka na II tydzień Adwentu

Rozważę Słowo: 

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38).

oraz:

[Maryja]… Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię do serca mego (Dz. 40).

Każdego dnia (do następnej niedzieli), z pomocą łaski Bożej:

  • W krótkiej modlitwie porannej będę powierzać się Maryi i prosić Ją, by pomagała mi odkrywać wolę Bożą w danym dniu i z miłością ją pełnić. 
  • W ciągu dnia pamiętając o obecności Jezusa we mnie będę pytał: Jezu, co mam czynić? Czego ode mnie oczekujesz? Jak to uczynić, by Tobie sprawić radość? Co będzie lepsze w tej sytuacji? Jak zareagować? Co powiedzieć? Co Ty byś uczynił na moim miejscu? 
  • Razem z Maryją będę nadsłuchiwać Jego głosu we mnie i często w ciągu dnia powtarzać: „Niech mi się dziś stanie według Twego Słowa”.