Dzień 23 – Powierzenie Maryi mojego życia duchowego