Pokochaj siebie w głębi serca

Z radością oddajemy do rąk Czytelników – w Roku Miłosierdzia – nową książkę o. Tadeusza Kotlewskiego “Pokochać siebie w głębi serca. Jej tytuł może dziwić, może zastanawiać: co ma on wspólnego z miłosierdziem? Otóż ma, i to wiele.

Naszym życiowym zadaniem jest nauczyć się prawdziwie kochać, to znaczy kochać miłością Bożą. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia uczy w swej istocie ufności wobec Boga i miłosierdzia, czyli czynnej miłości bliźniego. Na tej duchowej drodze, by prawdziwie kochać, pierwszym niezwykle ważnym krokiem jest prawdziwe pokochanie siebie. Komu brak miłości do siebie samego, ten nie umie jeszcze prawdziwie kochać Boga i bliźniego. Wysiłek miłowania siebie z cierpliwością jest jednym z najważniejszych zadań w życiu, ponieważ Jezus pozostawił nam przykazanie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jak odnosimy się do siebie, tak będziemy odnosić się do drugiego człowieka.

“Człowiek, by prawdziwie pokochać siebie – mówi o. Tadeusz w swej książce – potrzebuje zejść w głąb siebie, potrzebuje spotkać siebie w sobie, aby odkryć Źródło Miłości, które jest w nim, a które niejednokrotnie jest zasypane przez trudne i bolesne doświadczenia życia. Tylko schodząc do swego serca, mimo wszystko i nade wszystko, pozna prawdziwą Miłość, którą jest Bóg. Mocą tej Miłości człowiek będzie mógł prawdziwie pokochać siebie, odkrywając swoją wartość i godność, i kochać drugiego, troszcząc się o niego i będąc za niego odpowiedzialnym. Ta Miłość uzdolnia człowieka do oddania należytej czci Bogu, któremu służy i którego pragnie miłować z całego serca”.

Książkę można zamówić w Sekretariacie “Faustinum”.