Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierwszych dniach kwietnia uka­za­ła się nowa pły­ta formacyjna p.t. “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wprowadzenia do medytacji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lutego 2017 roku. Pro­wa­dził je o. Stanisław Łucarz SJ.

Zobacz więcej na temat płyty