Pielgrzymka 2017

Pielgrzymka Stowarzyszenia „Faustinum” do Matki Bożej Fatimskiej
28 października 2017 r.

 

Wyjazd: 6.30 – zbiórka na parkingu przy ul. Motarskiego

W programie:

10.00 – Uroczysta Msza św. wraz z aktem oddanie się Matce Bożej
w Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, a po niej zwiedzanie Sanktuarium
12.15  – Różaniec w klasztorze oo. Paulinów na Bachledówce
14.00 – Obiad w ośrodku wypoczynkowym w Białym Dunajcu
15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
16.00 – Modlitwa i zwiedzanie Sanktuarium MB Gaździny Podhala w Ludźmierzu

Planowany powrót: 20.00

Zapisy: od 25 września do 22 października 2017 r.
Osoba kontaktowa: p. Andrzej – tel. 604 298 572, w godz. od 14.00 do 20.00

Przy zapisie prosimy o podanie następujących danych każdego z uczestników:
nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania
oraz e-mail i telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy).
Dane są niezbędne do ubezpieczenia uczestników.

Koszt pielgrzymki wraz z obiadem: 79 zł
Wpłaty: do 22 października 2017 r. włącznie
na konto Stowarzyszenia „Faustinum” 
BANK ZACHODNI WBK S.A.
PL 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000
z dopiskiem: pielgrzymka Zakopane 28.10.2017 r.

lub osobiście w sekretariacie „Faustinum”.