Papież Miłosierdzia

Mówią o nim: papież rodziny, papież pielgrzym, papież dialogu, papież młodych, papież modlitwy… ale to, co w sposób szczególny kształtowało jego pontyfikat, to – jak sam powiedział – prawda o miłosierdziu Bożym.

„Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. (…) Było to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu” (Przemówienie Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki, 7.06.1997).

W tym roku (30 listopada) minie 40 lat od napisania przez papieża miłosierdzia encykliki Dives in misericordia. Zapraszamy was do zgłębiania tych niezwykle ważnych dla nas – Apostołów Bożego Miłosierdzia – treści. 

Raz w tygodniu będziemy publikować refleksje dotyczące wybranych fragmentów, ale zachęcamy was do ponownego przeczytania (a może dla niektórych będzie to po raz pierwszy) całej encykliki. 

Wielkim pragnieniem św. Jana Pawła II było to, aby cały świat poznał niezgłębione miłosierdzie Boże.

„Pragnę przeto, ażeby niniejsze rozważania przybliżyły wszystkim tę tajemnicę, stając się równocześnie żarliwym powołaniem Kościoła o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebuje człowiek i świat współczesny. Potrzebuje, choć często o tym nie wie” (Dives in Misericrodia, nr 2).