Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Stanisław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dniowe reko­lek­cje pt. “Życie prawdziwe to miłosierdzie”. Każde ceremonie są…

Miłosierdzie – nowe życie w Jezusie Chrystusie

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju. (…) Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech. papież Franciszek – Bulla Misericordiae Vultus   Zapraszamy…