“Oto serce, które tak umiłowało ludzi”

“Oto serce, które tak umiłowało ludzi” –  powiedział Pan Jezus św. Małgorzacie Marii Alacoque, wskazując na swoje Serce. Podobne słowa usłyszała Siostra Faustyna, doświadczając mistycznych objawień: Pragnę, aby serce twoje było ukształtowane na wzór miłosiernego Serca Mojego (Dz. 167).  Zbliż swój słuch do serca Mojego i zapomnij o wszystkim, i rozważaj niepojęte miłosierdzie Moje. Miłość Moja da ci moc i odwagę (Dz.229). Bierz tyle skarbów z serca Mojego, ile udźwignąć możesz, bo wtenczas lepiej Mi się podobasz (Dz.294).

W czerwcu w sposób szczególny zbliżamy się do Serca Pana Jezusa, by poznawać Jego miłość. Tak mówi o niej do Siostry Faustyny: Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca Mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale one nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje. O, jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce Moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski (Dz. 367).

Niech Apostołka Bożego Miłosierdzia uprosi nam tę łaskę, abyśmy i my mogli usłyszeć podobne wyznanie, jakie uczynił jej Jezus: Masz wielkie i niepojęte prawa do Mojego serca, boś córką pełnej ufności. Nie zniosłabyś ogromu miłości Mojej, jaką mam ku tobie, gdybym ci tu na ziemi odsłonił w całej pełni; często uchylam rąbka zasłony dla ciebie, ale wiedz, że to jest tylko wyjątkową łaską Moją. Miłość i miłosierdzie Moje nie zna granic (Dz.718).