Ósmy dzień z Duchem Świętym

W ciągu dnia rozważę następujący fragment z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:

O Jezu mój, jak łatwo można się uświęcić potrzeba tylko odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy tę odrobinę, tej dobrej woli, to śpieszy się ze swoim oddaniem duszy i nic Go powstrzymać nie może, ani błędy, ani upadki nic zgoła. Jezusowi jest pilno tej duszy dopomóc, a jeżeli dusza jest wierna tej łasce Bożej, to w bardzo krótkim czasie dusza może dojść do najwyższej świętości, do jakiej stworzenie tu na ziemi dojść może. Bóg jest bardzo hojny i nikomu łaski swojej nie odmawia więcej daje, aniżeli my Go o to prosimy. Wierność w wypełnianiu natchnień Ducha Świętego to najkrótsza droga. (Dz. 291)

Duchu Święty, przyjdź w darze wierności, abym nie marnował Bożych łask.