“Orędzie Miłosierdzia” nr 111

W najnowszym numerze 

“ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA”

znajdziecie między innymi:

Wydobywanie dobra

Grupa teatralna “Nadzieja” działa przy Areszcie śledczym w Warszawie Grochowie i tworzy ją 9-15 kobiet, które odbywają karę pozbawienia wolności w zakładzie półotwartym. Teatr podnosi ich poczucie wartości, pozwala na poznanie własnych możliwości, często nieuświadomionych, pomaga opanować własne emocje. Dziewczyny uczą się, że można liczyć na drugiego człowieka. Wcześniej nie miały zaufania do innych ludzi, pozostawione same w jakimś momencie swojego życia – zbłądziły. Staramy się im pomóc przywrócić wiarę w siebie, pokazać, że można żyć normalnie.

Święci pragną świętych

Święta Faustyna nie stworzyła planu osobistej świętości, nie scharakteryzowała jej, nie odwzorowała w sobie żadnego ze świętych, choć tylu ich widziała i rozmawiała z nimi. Odniesieniem dla jej świętości był sam Bóg, a jedynym kryterium wola Boża: “Zrozumiałam, że wszelka dążność do doskonałości cała świętość polega na wypełnieniu woli Bożej”.

Duch i krzyż

Każdy człowiek ma w swoim życiu do odegrania jakąś rolę. Zwłaszcza chrześcijanin. Osoba ochrzczona, napełniona Duchem Świętym, jest powołana, aby w mocy tegoż Ducha ewangelizować. Paweł z Tarsu odkrył taką swoją życiową misję. Jednak o skuteczności apostołowania, jak sam się przekonał na Areopagu, nie decydują ludzkie zdolności.

Świadectwa

Jesteśmy małżeństwem od 21 lat. Pięć lat temu urodziła się nam córka Małgosia. Tydzień po jej urodzeniu dowiedzieliśmy się, że jest poważnie chora na bardzo rzadką chorobę genetyczną. Małgosia bardzo cierpiała, zmarła na OIOM w CZD w 15. dobie życia. Wtedy też dowiedzieliśmy się , że oboje z mężem jesteśmy nosicielami zmutowanego genu i w naszym przypadku istnieje 25% ryzyko, że urodzi się nam chore dziecko. Ból i ogromna tęsknota za utraconym dzieckiem sprawiły, że mimo naszego wieku pragnęliśmy mieć jeszcze dzieciątko.

Miłosierdzie Boże dla świata całego, więc i dla mnie

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę służyć Jezusowi jako świecki konsekrowany i Apostoł Bożego Miłosierdzia, żyjąc Jego miłosierdziem i głosząc je. Z pewnością w mojej posłudze pomaga sam Jezus jak i św. Siostra Faustyna oraz przynależność do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”.