“Orędzie Miłosierdzia” nr 110

W najnowszym numerze 

“ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA”

znajdziecie między innymi:

Miłosierdzie aż po ofiarę z życia

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła wcześniej niż św. Faustyna, bo w 1912 roku, ale całopalną ofiarę ze swego życia złożyła później – 5 października 1952 roku – w intencji, by miłosierdzie Boże ogarnęła całą ludzkość, a święto Miłosierdzia było uroczyście zatwierdzone i obchodzone. Siostra Ksawera, Janina Olszamowska (1883-1970). 

Posługa Domu Miłosierdzia im. św. Faustyny 

Kiedy zostałem wyświęcony na biskupa, wyznaczyłem następujące cele: chcę, aby w diecezji Boże Miłosierdzie doszło przez nas do coraz większej liczby miejsc i dotarło do najbiedniejszych. Aby to uczynić, uruchomiamy Domy Miłosierdzia, do których powołuję do współpracy tych, którzy już zostali dotknięci przez Boże Miłosierdzie.

Jedność i podziały

Wszyscy chcemy dobrze, ale czasem wychodzi źle. Każdemu z nas zależy na wzajemnej zgodzie, lecz w praktyce życia utrzymanie jedności we wspólnocie: czy to rodzinnej, parafialnej, czy też w pracy, w szkole okazuje się nieraz bardzo trudne. Dlaczego?

Świadectwa

We wrześniu 2010 roku trafiłam do szpitala w bardzo ciężkim stanie, moje nerki nie pracowały, w kościach były dziury, miała silną anemię i wyrok: szpiczak mnogi, ostatnie stadium choroby. Miałam wtedy 36 lat i lekarze dali mi 3 miesiące życia…

Promieniować Jego Miłosierdziem

Nasza pielgrzymka do Polski podąża śladami trzech wielkich świętych miłosierdzia: św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbego i św. Faustyny. Rozpoczęliśmy podróż od Warszawy, byliśmy w Niepokalanowie i teraz jesteśmy w Krakowie, skąd wyjeżdżamy do Oświęcimia, Wadowic i Częstochowy. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zbiegają się drogi tych trzech świętych: tu żyła i modliła się św. Faustyny, tu przychodził św. Jan Paweł II, a współbracia św. Maksymiliana (bracia franciszkanie) stąd otrzymali maszyny do drukarni.