Nowa książka formacyjna

Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę ks. Teofila Siudego “Z Maryją ku miłosiernemu Bogu“. Jest ona ważną pozycją formacyjną dla Apostołów Bożego Miłosierdzia. Ukazuje bowiem miejsce i rolę Matki Miłosierdzia w ich życiu, rolę jedyną i wyjątkową, inną niż rola świętych.

Aby w pełni żyć tajemnicą Bożego miłosierdzia, aby właściwie zrozumieć i wypełnić misję Apostoła Bożego Miłosierdzia, niezmiernie ważne jest – obok poznania tajemnicy Bożego miłosierdzia – poznanie tajemnicy Maryi Matki Miłosierdzia, częste rozważanie Jej czynnego udziału w dziele odkupienia. Tajemnica Bożego miłosierdzia jest bowiem nierozdzielnie związana z tajemnicą Maryi Matki Miłosierdzia.

Książkę można zamówić w Sekretariacie “Faustinum”.

Zobacz: więcej na temat książki