Modlitwa za cierpiących w czyśćcu

Jezus mi powiedział, że najwięcej Mu się przypodobam przez rozważanie Jego bolesnej męki, i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa. Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przedtem zrozumieć nie mogłam (Dz. 267).

Rozważając tajemnice bolesne Różańca świętego, polecajmy Bogu dusze cierpiące w czyśćcu.

Tydzień 7: Tajemnice bolesne
Intencja: O wieczne przebywanie w domu Ojca dla dusz cierpiących w czyśćcu.