Modlitwa Słowem Bożym

Narodzenie Jezusa Łk 2, 1-20
Uzdrowienie w szabat – Łk 6, 6-11
Jezus w drodze … – Łk 9, 51; 13, 22
Dobry Samarytanin – Łk 10, 30-37
Dar przyjaźni Łk 10, 38-42
Jezus modli się – Łk 11, 1-4
Panie, naucz nas … – Łk 11, 1-4 cz.2
Ojciec jest dobry – Łk 11, 5-13
Faryzeusz i celnik – Łk 18, 9-14
Trzy góry Jezusa Łk 23, 33-34

Powołanie Apostołów – Mk 3, 13-19
Razem w Wieczerniku Dz 1, 12-14
Wspólnota – więź jedności i miłości – Dz 2, 42-47
Znaki i cuda – Dz 3, 1-10
Pierwszy świadek – Szczepan – Dz 6, 8-15
Nawrócenie Szawła – Dz 9, 1-19
Grzech i słabość – Dz 5, 1-11
Powołanie Siedmiu – Dz 6, 1-7
Paweł głosicielem Misterium Chrystusa – Ef 3, 1-5; 12-19
Posłani do całego świata – Dz 15, 7-12