Modlitwa Słowem Bożym

Mimo ogromnego rozwoju i postępu cywilizacyjnego, nadal żyje na ziemi wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Świadczą o tym nie tylko misjonarze z dalekich krajów, ale również kapłani pracujący w naszej ojczyźnie czy choćby w krajach Europy zachodniej. Nasz kontynent coraz bardziej staje się laicki i coraz dalej odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni. Tymczasem w krajach, które jeszcze do niedawna nie znały chrześcijaństwa, wiara w Boga rozwija się i przynosi piękne owoce.

Zapraszamy do modlitewnego pochylenia się nad kolejnym fragmentem Dziejów Apostolskich.

Zobacz:  Dz  15, 7-12
Zobacz: inne medytacje