Modlitwa Słowem Bożym

Bóg jest wielką Tajemnicą. Tajemnicą, której nie możemy odkryć sami, o własnych siłach. Nasz ludzki rozum jest zbyt mały i ograniczony, by pojąć Boga. I nawet największe odkrycia techniki czy ogromny rozwój, jaki dokonał się w ostatnich latach, niczego w tej kwestii nie zmieniły. Boga możemy poznawać jedynie wówczas, gdy On sam objawi nam prawdę o sobie i pomoże ją zrozumieć, a my z ufnością się na nią otworzymy. Święty Paweł jest świadom wielkiej łaski, jaką otrzymał. A otrzymawszy ją, nie próbuje zatrzymać jej jedynie dla siebie, ale pragnie, by także i inni ludzie mieli w niej udział.

Zapraszamy do modlitewnego pochylenia się nad fragmentem Listu św. Pawła do Efezjan.

Zobacz:  Ef 3, 1-5
Zobacz: inne medytacje