Modlitwa do św. Faustyny

 

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki,
darze polskiej ziemi dla całego Kościoła,
wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia,
pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.
Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie,
niech przynagla grzeszników do nawrócenia,
niech uśmierza spory i nienawiści,
niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa,
powtarzamy  twoją  modlitwę ufnego zawierzenia
i mówimy z niezłomną nadzieją: “Jezu, ufam Tobie”.

św. Jan Paweł II