Miłosierni w codzienności

W naszym programie formacyjnym na rok 2017/2018 rozpoczynamy spotkania ze św. Siostrą Faustyną, zatytułowane Miłosierni w codzienności. Pragniemy bowiem usłyszeć życzenie papieża Franciszka wyrażone w bulli Misericordiae vultus, aby chrześcijanie przemyśleli uczynki miłosierdzia i na nowo je odkryli (MV, 15). Chcemy się przyjrzeć, jak św. Siostra Faustyna rozumiała uczynki miłosierdzia i jak je pełniła w zwyczajnej codzienności. Posłużymy się jej modlitwą o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich, zapisaną w Dzienniczku pod numerem 163. Wraz z nią będziemy prosić miłosiernego Boga, aby dopomógł nam, by nasze oczy, uszy, język, ręce, nogi i serce były miłosierne (por. Dz. 163), a więc aby miłosierdzie wyrażało się w całej naszej istocie, przenikając nasze myśli, słowa i działanie. Pragniemy od Siostry Faustyny nauczyć się, jak być miłosiernymi nie tylko od czasu do czasu, przy okazji wielkich wydarzeń życia, w akcjach charytatywnych, lecz „zawsze i wszędzie”, to znaczy w zwyczajnej codzienności. Celem naszym jest ożywienie, pogłębienie i umocnienie ducha miłosierdzia wobec tych, których spotykamy każdego dnia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową książką formacyjną.
Można nabyć ją w księgarni Misericordia lub zamówić w sklepie internetowym.