„Miłosierdzie w rodzinie”

„Świat rodzinnych relacji jest jak labirynt, w którym jedynie czerpanie ze źródła Miłosierdzia umożliwia dalszą, wspólną wędrówkę przez życie. Zanurzeni w miłosierdziu Boga ciągle uczymy się jak kochać swoich najbliższych, jak przebaczać i chętnie darować urazy. Podczas tych rekolekcji będziemy odkrywać jak wielkim bogactwem jest rodzina i jak warto dbać o wzajemne relacje”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową pły­tą formacyjną p.t. “Miłosierdzie w rodzinie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje i homi­lie pocho­dzą­ce z reko­lek­cji dla rodzin zorganizowanych przez Sto­wa­rzy­sze­nie “Fau­sti­num”, które odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 25–27 maja 2018 roku. Pro­wa­dzili je ks. Piotr Wieczorek i s. M. Diana Kuczek ZMBM.

Płyta dostępna jest w sekretariacie Stowarzyszenia „Faustinum”.