“Miłosierdzie Boże jest w nas”

Na temat Miłosierdzia Bożego wydano wiele książek i wygłoszono wiele konferencji. Audiobook “Miłosierdzie Boże jest w nas” jest niewielką pozycją w morzu jej podobnych, ale tak, jak mała iskra może stać się początkiem wielkiego pożaru, podobnie konferencje zamieszczone na nim, mogą zmienić całe twoje myślenie o Bogu. Krótkie i rzeczowe wprowadzenie do rozumienia, czym jest miłosierdzie Boga, może stać się początkiem wielkich zmian w twoim życiu duchowym.

W ostatnich dniach ukazała się płyta CD MP3 “Miłosierdzie Boże jest w nas” zawierająca szereg bardzo ciekawych konferencji na temat Bożego miłosierdzia.

Spis treści:
Piotr Aszyk SJ – “Miłosierny Samarytanin na Areopagu”
Jerzy Seremak SJ – “Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie”
Piotr Kasiłowski SJ – “Miłosierdzie Boże w Nowym Testamencie”
Zbigniew Kubacki SJ – “Bóg miłosierdzia – refleksja spekulatywna”
Tadeusz Kotlewski SJ – “Źródło miłosierdzia jest w nas”
Aleksander Jacyniak SJ – “Dzieła miłosierdzia”

Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją.
Płytę można zamówić na stronie Wydawnictwa Rhetos.