Maj z Maryją

O słodka Matko Boża, na Tobie wzoruję me życie,
Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie.
O Matko, Dziewico Niepokalana, w Tobie odbija mi się promień Boga.
Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana,
Tyś mi tarczą i obroną od wroga 
(Dz. 1232).

W tych pięknych i prostych słowach św. Siostra Faustyna zwraca się do Matki Bożej. W “Dzienniczku możemy odnaleźć wiele fragmentów mówiących o Jej miłości do Maryi. Często z Nią rozmawiała, wpatrywała się w Jej ducha, naśladowała Jej cnoty, na Niej – Matce Miłosierdzia – wzorowała swe życie. To od Niej uczyła się jak żyć w głębokim zjednoczeniu z Bogiem w zwyczajnej codzienności, jak kochać Go i we wszystkim pełnić Jego wolę (por. Dz. 40).

Rozpoczynający się maj może i dla nas stać się zachętą do częstszych spotkań z Matką Bożą. Idąc za przykładem św. Siostry Faustyny, wpatrujmy się w tajemnice życia Maryi, w Jej ducha i uczmy się od Niej zawierzenia Bogu i wiernego kroczenia za Nim w naszej codzienności.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Matce Miłosierdzia.