Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny dla całego Kościoła

Od dzisiejszego dnia w całym Kościele powszechnym można obchodzić wspomnienie liturgiczne św. Faustyny Kowalskiej. Franciszek podjął decyzję o wpisaniu tego wspomnienia dowolnego do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Przypada ono 5 października, czyli w rocznicę jej śmierci.

Decyzję Papieża w tej sprawie ogłasza dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podpisany przez jego prefekta kard. Roberta Saraha i sekretarza abp. Arthura Roche. Stwierdza się w nim, że w duchowym doświadczeniu św. Faustyny wybrzmiewa echo tego, co Maryja opiewa w swym hymnie Magnificat, a mianowicie, że Bóg przez pokolenia zachowuje swe miłosierdzie dla tych, co się Go boją. Dzięki wyjątkowej łasce św. Faustyna zobaczyła bowiem w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego głosicielką. Słuchając Tego, który jest miłością i miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie może się równać z miłosierdziem, które wypływa z niewyczerpanego źródła, jakim jest Serce Chrystusa.

Dekret watykańskiej kongregacji stwierdza ponadto, że św. Faustyna jest dziś znana na całym świecie. Jej postać zachęca do wzywania Bożego miłosierdzia i dawania o nim wiarygodnego świadectwa w swoim życiu. Również decyzja Papieża o rozszerzeniu jej wspomnienia na cały Kościół została podyktowana licznymi prośbami, które napływały w tej sprawie do Watykanu ze strony pasterzy, osób konsekrowanych i stowarzyszeń wiernych świeckich, a także szerzeniem się duchowości św. Faustyny w różnych regionach świata.

Za : https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-05/watykan-swieta-faustyna-wspomnienie-caly-swiat.html