List zapraszający na Dni Apostołów 2018

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie –  Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Serdecznie zapraszam Was na DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, które odbędą się w dniach od 1 do 5 października 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-kach. Celem tego spotkania jest pogłębienie naszej osobistej relacji z Bogiem oraz wzajemnych więzi we wspólnocie „Faustinum”. Towarzyszyć mu będą także obchody 80. rocznicy śmierci św. Siostry Faustyny, która przypada 5 października.

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia będą miały charakter modlitewno-formacyjny, a ich tematem przewodnim są słowa: POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ. Każdy z nas tęskni za miłością. Często szukamy jej w stworzeniach lub w dobrach, które przemijają. W konsekwencji niejednokrotnie już przekonaliśmy się, że nic nie może wypełnić tęsknoty naszego serca, tylko Bóg. Jego miłość bowiem jest wierna, wieczna i niezmienna. Zapewnia nas o tym sam Bóg wyznając: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3). On kocha nas niezmiennie i zachowuje dla nas miłosierdzie, nawet wówczas, gdy my okazujemy się niestali, czy nawet niewierni. Jezus powiedział niegdyś do św. Siostry Faustyny: „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni” (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

W czasie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia chcemy zatem na nowo odkrywać wieczną miłość Boga do nas, otwierać się na nią i jej doświadczać. Służyć temu będzie wspólna modlitwa, konferencje biblijne oraz konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny, a także spotkania we wspólnocie. Codziennie będziemy uczestniczyć w Eucharystii oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą uwielbienia. W tajemnicę miłosierdzia Boga objawioną w Biblii wprowadzi nas ceniony rekolekcjonista ks. Krzysztof Wons SDS. W planie jest także Koncert Uwielbienia oraz świadectwa.

W dniu 5 października, z racji 80. rocznicy śmierci Siostry Faustyny, będziemy dziękować Bogu za dar jej życia i posłannictwa. Uczynimy to szczególnie podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczyć będzie Metropolita Krakowski Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. W tym dniu uczestnicy Dni Apostołów będą mogli nawiedzić celę, gdzie Siostra Faustyna przeszła do domu Ojca. Wspólne świętowanie zakończymy czuwaniem przy jej grobie, które będzie trwało do godziny 22.45, kiedy to nasza Święta powiedziała Bogu ostanie „Ufam!”.

Spotkajmy się zatem w Łagiewnikach, by wspólnie dziękować Bogu za dar św. Siostry Faustyny oraz za łaski, jakie nam nieustannie wyprasza. Przeżyjmy ten czas we wspólnocie, by umocnić się na dalszą drogę życia w duchu miłosierdzia. Wierzę, że odpowiecie na nasze zaproszenie.

Serdecznie proszę Was o modlitwę w intencji Dni Apostołów, by przyniosły one błogosławione owoce w naszych sercach. Pragnę także podziękować Wszystkim, którzy swoją ofiarą duchową lub materialną wspierają nas w organizacji tego wydarzenia.

Z serdecznym pozdrowieniem

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”