List z Watykanu

W ostatnich dniach do siedziby Stowarzyszenia „Faustinum” w Krakowie-Łagiewnikach, w odpowiedzi na wysłane do Ojca Świętego życzenia świąteczne, nadszedł list z Watykanu. Oto jego treść:

 

Czcigodna Siostro,

Jego Świątobliwość Franciszek ogarniając Piotrową miłością i troską cały Kościół, dziękuje za wszelkie gesty życzliwości, świątecznej pamięci i dar modlitwy.

Bóg, w tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa, dopuszcza nas do bliskości z sobą nie tylko na poziomie wiary, ale również ludzkiej natury. W Betlejem – mówił Ojciec Święty – odkrywamy, że życie Boga płynie w żyłach ludzkości. Jeśli Go przyjmujemy, to dzieje zmieniają się, począwszy od każdego z nas (Homilia, 24 grudnia 2018 r.). Nasza epoka jest przedłużeniem tej samej historii, w którą wszedł Boży Syn, narodzony w „pełni czasu” z Maryi Dziewicy. Wierność i pokora Boga, której i dziś doświadczamy, przynagla nas do odpowiedzi miłością na miłość wobec Niego, wobec drugiego człowieka i samego siebie. Tylko miłość wywyższa nas, upodabniając do Stwórcy i czyniąc szczęśliwymi już tu, na ziemi.

Ojciec Święty zawierza Siostrę oraz Członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” macierzyńskiej opiece Maryi Bożej Rodzicielki i udziela Apostolskiego Błogosławieństwa na Nowy Rok.

 

Podpisane

Mons. Paolo Borgia
Asesor

Watykan, 21 stycznia 2019 r.