List dotyczący Ogólnopolskiego Zjazdu „Faustinum”

Drodzy Siostry i Bracia z naszej Wspólnoty „Faustinum”!

Serdecznie Was pozdrawiam  z Łagiewnik. 

Pragnę przekazać informację, że zaplanowany na dzień 27 czerwca b.r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach I Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbędzie się, jednak przy zachowaniu wszelkich wytycznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, które aktualnie będą obowiązywać. 

Ponieważ z powodu epidemii i konieczności zachowania roztropności, zwłaszcza w przypadku osób starszych lub schorowanych nie wszyscy przedstawiciele wspólnot „Faustinum” będą mogli przybyć na Zjazd, zdecydowałyśmy, że zrezygnujemy z prezentacji wspólnot. Mamy nadzieję, że będę one mogły odbyć się w przyszłości, w bardziej dogodnym dla nas czasie. Ze względów bezpieczeństwa rezygnujemy także z innych elementów integracyjnych. W związku z tym Zjazd będzie miał charakter typowo formacyjno – modlitewny (zob. Program).

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe do dnia 10 czerwca na adres: sekreatariat@faustinum.pl.
Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z udziału.

Osoby zgłaszające się na Zjazd powinny:

  • Być zdrowe i nie mieć objawów zarażenia wirusem.
  • Nie być aktualnie objęte obowiązującą kwarantanną.
  • Nie mieć wcześniejszego kontaktu z osobami zarażonymi lub podejrzanymi o zarażenie.
  • Być zaopatrzone w maski ochronne i dezynfekować ręce przed wejściem do pomieszczeń wspólnego użytku.

Czas epidemii to trudne doświadczenie i czas prób dla każdego z nas. Starajmy się przeżywać go w duchu wiary i ufności wobec dobrego Boga. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy potrafili być w tym czasie apostołami zaufania i miłosierdzia. Pragnę zapewnić o naszej duchowej łączności i codziennej modlitwie w Waszej intencji. Niech Maryja nas strzeże i prowadzi, a św. Siostrą Faustyna wspiera swoim wstawiennictwem!

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”