„Lectio divina i Boże miłosierdzie”

a

a

Konferencja ks. Krzysztofa Wonsa SDS wygłoszona podczas
III Międzynarodowych Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.