Kurs Nowe Życie – formularz zgłoszeniowy

1-3 lutego 2019 r.

Szkoła Nowej Ewangelizacji z Koszalina im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty

Form couldn't be found for id 10

 

Po otrzymaniu zgłoszenia, zostanie wysłane potwierdzenie o przyjęciu na Kurs Nowe Życie (według kolejności zgłoszeń).

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Kontakt do IOD: iod@faustinum.pl
Podane dane będą wykorzystane w celu organizacji rekolekcji.
Więcej  informacji na stronie: info o przetwarzaniu danych osobowych