Kto do nas dołączył w 2019 roku?

Minął 2019 rok. Nasza wspólnota w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” powiększyła się. Mamy nowych członków i wolontariuszy. Cieszymy się przynależnością każdego z nich. 

W 2019 roku do grona członków dołączyło 23 osoby, w tym:
11 z Polski i 13 z innych krajów: 2 osoby z Irlandii, 1 osoba ze Słowacja, 1 osoba z Niemiec, 2 osoby z USA, 1 osoba z Beninu, 1 osoba z Hong Kongu, 3 osoby z Hiszpanii.

W 2019 roku do grona wolontariuszy dołączyło 115 osób, w tym:
27 – z Polskii 88 – z innych krajów: 34 osoby ze – Słowacja, 16 osób z Francja, 8 osób z Włoch, 7 osób z Hiszpanii, 6 osób z Węgier, 7 osób z USA, 2 osoby z Kanada, 2 osoby z Argentyna, 1 osoba z Irlandia, 1 osoba z Czechy, 1 osoba z Niemiec, 1 osoba z Peru, 1 osoba z Beninu, 1 osoba ze Słowenii.

Pamiętajmy o sobie w modlitwie w tym nowym roku, który przed nami, zwłaszcza w czasie codziennej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia.
Niech św. Siostra Faustyna prowadzi nas i wspiera swym orędownictwem!