Koniec roku formacyjnego

Zakończyliśmy kolejny rok formacyjny w Stowarzyszeniu “Faustinum”. Przed nami czas wakacyjnej przerwy i odpoczynku. Życzymy, aby przyniósł on Wam wiele okazji do odkrywania Bożego miłosierdzia i zachwytu nad nim, na wzór św. Siostry Faustyny:

O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. O mój Stwórco najlitościwszy, pragnę Ci złożyć cześć w imieniu tych wszystkich stworzeń i tworów bezdusznych, wzywam cały wszechświat do uwielbienia miłosierdzia Twego. O, jak wielka jest dobroć Twoja, Boże (Dz. 1749).