Kongres Miłosierdzia Bożego w Malezji

W dniach 26-28 września b.r. odbywa się Międzynarodowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Malezji. W Kongresie uczestniczy ponad 1300 osób, w tym nuncjusz apostolski, arcybiskupi, kapłani, siostry zakonne i świeccy. Ok.700 osób to Filipińczycy. Konferencje głęboko teologiczne, odwołujące się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny głoszą biskupi i kapłani – liderzy grup Bożego Miłosierdzia. Również nasze siostry wzięły w Kongresie czynny udział. Siostra Teresa wygłosiła konferencję, natomiast s. Diana powiedziała osobiste świadectwo. Świadectwa uzdrowienia fizycznego, nawrócenia i działania Bożego Miłosierdzia w swoim życiu dawali również księża i osoby świeckie. Panuje tam atmosfera radości i wzajemnej życzliwości. Nocą odbyła się procesja z figurą Jezusa Miłosiernego wokół budynku kongresowego przy śpiewie koronki do Bożego Miłosierdzia. Codziennie przeżywana jest przed Najświętszym Sakramentem modlitwa w Godzinie Miłosierdzia. Był także czas na sakrament pojednania, w czasie którego posługiwało blisko 100 kapłanów. Azja płonie miłosierdziem, ma otwarte serce i dłonie, by nieść miłosierdzie na peryferie Kościoła.

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć.

Zobacz: Zdjęcia

a