Konferencja 2

Wielkopostne Rekolekcje Internetowe

Jezu, Eucharystio, życie mej duszy

Zapraszamy do obejrzenia drugiej konferencji z Wielkopostnych Rekolekcji Internetowych, pt. „Ofiara”.  
Wygłosi ją s. Miriam Janiec ZMBM. 

Podobnie jak wczoraj zachęcamy Was, byście znaleźli czas na osobistą refleksję i modlitwę treściami z konferencji. Poniżej znajdziecie pomoc do takiej modlitwy.