Komunia duchowa

Od wielu wieków w Kościele istnieje praktyka tak zwanej „KOMUNII DUCHOWEJ”. W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, kiedy tak wielu z nas nie może uczestniczyć we Mszy świętej oraz przyjmować komunii świętej sakrmanetalnie, bardzo pomocne jest praktykowanie komunii duchowej. Może być ona odpowiedzią na naszą tęsknotę serca za Jezusem -Eucharystią, a także aktem pogłębiającym naszą więź z Jezusem oraz miłość do Niego.

Na czym polega komunia duchowa?

Komunia duchowa polega na wzbudzeniu w sobie głębokiego pragnienia przyjęcia Pana Jezusa obecnego rzeczywiście w komunii świętej, a następnie przyjęciu Go do swojego serca w sposób duchowy oraz na jednoczeniu się z Nim w duszy przez wzbudzanie aktów miłości i oddania się Jemu.

Kiedy można praktykować komunię duchową?

Możemy ją praktykować podczas każdej mszy świętej, w której uczestniczymy przez transmisję radiową, telewizyjną lub przez internet. Najlepszym czasem jest moment rozpoczęcia komunii świętej. 

Komunię duchową można także praktykować w ciągu dnia wielokrotnie w każdej chwili, przez wzbudzanie w sercu aktów tęsknoty za Jezusem Eucharystycznym oraz przez akty krótkiej modlitwy wyrażające wiarę w Jego obecność w sercu oraz miłość do Niego.

Jak praktykować? 

Jeśli uczestniczymy we mszy świętej transmitowanej, dobrze jest na samym początku wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Pana Jezusa w obecnego w Eucharystii, a w czasie kiedy rozpoczyna się moment komunii świętej warto to pragnienie odnowić. Po słowach: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie…”,  możemy prostymi słowami zaprosić Jezusa do swojego serca, a następnie w duchu przyjąć Go do siebie. Można przy tym posłużyć się obrazem ewangelicznym np. jak Maria usiąść u Jego stóp i trwać przy Nim lub przyjąć Jezusa jak Lewi w swoim domu. Warto dostosować obraz modlitwy do aktualnego stanu duszy. Następnie, po duchowym przyjęciu Jezusa do serca dobrze jest przeznaczyć chwilę na adorację, na bycie z Nim jak przyjaciel z Przyjacielem. Ten moment trwania w obecności i zjednoczenia z Jezusem jest najważniejszy, ponieważ należy do istoty komunii duchowej. Można w tym czasie rozmawiać z Jezusem słowami płynącymi z głębi serca, dziękować Mu za Jego obecność, wyrażać miłość, przyjaźń i oddanie, a także wsłuchać się w to, co chce mi powiedzieć.

Komunię duchową można przedłużyć na cały dzień, łącząc się z Panem Jezusem obecnym w sercu, przypominając sobie o Jego obecności oraz rozmawiając z Nim w swoim wnętrzu pośród różnych sytuacji codziennego życia.

Pomoc w przygotowaniu się do komunii duchowej

Dużą pomocą w praktyce komunii duchowej może być Dzienniczek św. Siostry Faustyny – zeszyt szósty zatytułowany Moje przygotowanie do Komunii Świętej, numery 1804 – 1828. Jej modlitwy wypływające z zażyłej relacji z Jezusem, mogą nauczyć nas przeżywania komunii świętej w prostocie i w szczerości serca.

Propozycja modlitwy w czasie komunii duchowej

„Panie Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie z Ciałem, Duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem Twoim. Ciebie Jezu kocham, za Tobą tęsknię i pragnę Twojej bliskości, ponieważ Ty jesteś moim Szczęściem i moim Życiem. W tej chwili nie mogę przyjąć Cię sakramentalnie, ale proszę przyjdź do mnie, Jezu, duchowo i mieszkaj we mnie. Przyjdź mój kochany Jezu. Przyjdź i napełniaj mnie swoją obecnością. Przyjdź i bądź Panem mojego serca. Uświęć moją duszę i umocnij mnie. Niech będę z Tobą zawsze zjednoczony i niech nic nie odłączy mnie od Twojej miłości. Amen.”