„Kapłani – świadkowie miłosierdzia”

Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym – pisała Siostra Faustyna – używajcie najsilniejszych wyrazów o Jego miłosierdziu, bo wszystko jest bardzo słabym wyrazem wobec tego, jakim jest miłosiernym”. W czasie rekolekcji kapłani na pogłębionej modlitwie Słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny będą zaproszeni do odkrywania na nowo swojej tożsamości bycia szczególnymi świadkami Bożego Miłosierdzia.

Rekolekcje odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w dniach od 18 do 22 listopada 2019 r.
Poprowadzi je ks. Stanisław Witkowski MS.

Informacje szczegółowe można znaleźć w linku poniżej.