Kapituła Generalna Zgrom. Matki Bożej Miłosierdzia

Kochani Apostołowie Bożego Miłosierdzia i wszyscy, którzy kochacie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia!

Bardzo gorąco prosimy Was o modlitwę, ponieważ rozpoczęła się Kapituła Generalna. W trakcie Kapituły będą podejmowane ważne decyzje, mające wpływ na przyszłość naszego Zgromadzenia. Prośmy o światło Ducha Świętego i przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłosierdzia o wypełnienie woli Bożej.